small textbig text

Zwaveldioxidegehalte (sulfiet, sulphite)

Maximale waarden bij de wijnbereiding volgens Verordening (EG) Nr. 1493/1999 en 479/2008.

Zwaveldioxidegehalte (sulfiet, sulphite)

  1. Het totale zwaveldioxidegehalte van wijn, andere dan mousserende wijn en likeurwijn, wanneer deze voor rechtstreekse menselijke consumptie op de markt wordt gebracht, mag niet meer bedragen dan:

  1. 160 milligram per liter voor rode wijn, en
  2. 210 milligram per liter voor witte wijn en roséwijn.

  1. In afwijking van punt 1, onder a) en b), wordt het maximumgehalte aan zwaveldioxide, voor wijnen met een gehalte aan suikerresidue, uitgedrukt in invertsuiker van ten minste 5 gram per liter (zoete wijnen), verhoogd tot:

  1. 210 milligram per liter voor rode wijn
  2. 260 milligram per liter voor witte wijn en roséwijn
  3. 300 milligram per liter voor: o.a. wijn die overeenkomstig de communautaire bepalingen recht heeft op de vermelding „Spatlese" (Duitsland)

Over het algemeen wordt in de biologische teelt de norm van 1/2 à 1/3 eenheid van de EEG normen gehanteerd.

Om deze reden zal men bij het drinken van biologischewijn geen nadelige gevolgen ondervinden zoals hoofdpijn of misselijkheid.

Om met lage waarden- of in het geheel geen zwaveldioxide te gebruiken moete er maximale hygiënemaatregelen bij de vinificatie worden toegepast.

www.dewijnhoek.nl