small textbig text

Kwaliteitskeurmerk voor wijnhandelarenHACCP, hygiënecode.
Aansluitend op de door de overheid ingevoerde Warenwet-voorschriften voor de wijnhandel ( - HACCP, 247kB PDF - ), heeft de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) per 1 februari 2001 een wettelijk beschermd kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen. Wijnhandelaren, die zich contractueel hebben verplicht aan een aantal voorwaarden te voldoen, kunnen na gebleken bekwaamheid officieel de titel ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ in licentie gaan voeren. De bedrijven worden periodiek door een extern controle bureau gecontroleerd op naleving van de voorwaarden, om het keurmerk te mogen blijven voeren.

Register.
Het certificaat ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ is een objectieve waarborg voor de kwaliteit van de onderneming en voor de geleverde wijnen. En juist dat laatste is belangrijk, omdat de import van wijn, dankzij de toegenomen belangstelling van de Nederlandse consument, de laatste decennia fors is gegroeid. De KVNW verwacht door het instellen van dit jaarlijks te toetsen register bij te dragen aan een garantie van de kwaliteit van de wijn, vooral in de onderste marktsegmenten.

Licentievoorwaarden.
De licentie ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ wordt uitsluitend gegeven aan leden van de KVNW, die aan stringente voorwaarden voldoen. Een extern bureau controleert de aangemelde bedrijven. Zo moet elk registerbedrijf om te beginnen aantonen te voldoen aan de wettelijk gestelde HACCP-normen. Daarnaast moet kwaliteitscontrole worden uitgevoerd, zowel op de ingekochte als op de, na eventuele opslag, afgeleverde wijnen. De importeur moet daarvan analysecertificaten kunnen overleggen.

De ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ moet zijn leveranciers dwingen ervoor te zorgen dat de wijn, aan alle wettelijke voorwaarden in het gebied van herkomst voldoet. De authenticiteit moet gegarandeerd zijn.
De licentienemer dient er voor te zorgen dat afnemers bekend zijn met de aanspreekpunten binnen het bedrijf. Ook dient er een procedure te zijn vastgelegd voor correcte klachtenafhandeling. In alle gevallen dient de KVNW Register Wijnhandelaar zowel de logistieke als administratieve bedrijfsvoering voldoende en, voor het extern controlebureau, toegankelijk te hebben vastgelegd.

De ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ wordt tevens gecheckt op voldoende vakbekwaamheid en wijnkennis. Het naleven van de reclamecode voor alcoholhoudende dranken (STIVA) wordt geëist. Jaarlijks zullen de voorwaarden om deze licentie te mogen continueren worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het voldoen aan de voorwaarden is volgens initiatiefnemer, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, dan ook geen éénmalige examen, maar een jaarlijks terugkerende beoordeling.

Nadere informatie:
KVNW (Mr. R.J.B. Wallast Groenewoud, algemeen secretaris)
Tel.: 020-6730331, fax: 020-6645466,
Internet: www.kvnw.nl
E-mail: info@Kvnw.nl