small textbig text

Biologische wijn

Wat is biologische wijn?
Regelgeving
Controle en keurmerken
Marktgegevens


Wat is biologische wijn?
Op dit moment is er geen Europese regelgeving voor biologische wijn dus biologische wijn bestaat niet! Wijn met een andere aanduiding voor biologische wijn zoals ecologische, organische wijn of bio-wijn bestaan ook niet. De officiële naam die we voor deze wijn kunnen gebruiken is "wijn, bereid uit biologisch geteelde druiven.

Wijn geproduceerde op biologische grondslag is een product dat zowel aan de definitie van wijn als aan de eisen van biologische levensmiddelen moet voldoen. Bij de biologische wijngaardeniers is een grote behoefte aan aanvullende regelgeving voor wijn. Deze behoefte bestaat niet alleen in de grote wijnproducerende lidstaten zoals Frankrijk en Italië, maar ook in Nederland zelf.

Biologische wijn moet in de primaire (druiventeelt) als secundaire productie (bereidingsfase) aan de geest van de biologische productiewijze voldoen. Verwacht mag worden, dat bij de bereiding van biologische wijn minder hulp en bestrijdingsmiddelen en met name minder sulfiet (Verordening (EG) Nr. 1493/1999) andere additieven zullen worden gebruikt dan in de huidige wijnen.

In Nederland is door de Skal al een norm opgesteld voor biologische wijn. - SKAL - is de Nederlandse controle organisatie voor biologische producten.

Regelgeving
Binnen de Europese landbouw zijn de regels voor biologische productiemethode vastgelegd in Verordening 2092/91. Biologische landbouw houdt in dat producten met aandacht en zorg voor het milieu en dier zijn geteeld en geproduceerd, zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, toevoegingen of conserveermiddelen. Door het grote aanbod van schimmel resistente rassen is het momenteel goed mogelijk om op biologische wijze druiven te telen.

De verwerking van deze druiven tot wijn moet voldoen aan de Europese Wijnverordening 1493/1999. Het tegenstrijdige in deze verordening in de biologische gedachte is dat bij de verwerking van biologische druiven tot wijn sinds 15 december 2006, net zoveel toevoegingen en conserveermiddelen mogen worden gebruikt als in conventionele wijn. De toegestane hoeveelheid sulfiet is door het SKAL gelijkgesteld aan de hoeveelheid zoals bepaald in (Verordening (EG) Nr. 1493/1999): voor rode wijn 160 miligram per liter en voor wit en rosť wijnen maximaal 210 milgram per liter.

Controle en de keurmerken EKO en Demeter
Alle producten waarop de aanduiding "biologisch" voorkomt op het etiket of in reclame moeten in Nederland worden gecontroleerd door Skal; een in Nederland erkende controle organisatie voor de biologische landbouw.

In Nederland kunnen producten die aan de Verordening voor biologische landbouw voldoen twee keurmerken krijgen: het EKO- of het Demeter-keurmerk. Het EKO-keurmerk wordt gegeven door Skal en het Demeter-keurmerk door de Vereniging van Biologisch-Dynamische boeren.

EKO is afgeleid van ecologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen mens, dier en omgeving. De letters EKO vormen in combinatie met de bekende vormgeving een keurmerk voor biologische producten in het algemeen. De producten die aan de Verordening voldoen komen nu ook in aanmerking voor het EKO keur.

In de biologisch dynamische landbouw wordt ook nog rekening gehouden met de krachten in de kosmos. De basis voor deze landbouwmethode werd in 1924 gelegd door de antroposoof Rudolf Steiner. Producten, die aan deze regels voldoen kunnen van de Vereniging van Biologisch Dynamische boeren het Demeter keurmerk krijgen. De eisen aan het Demeter keurmerk zijn strenger dan de eisen aan het EKO keur.

Inmiddels is er een Europees logo ontwikkeld voor producten, bereidt volgens de biologische productiemethode. De voorwaarden van het gebruik van dit logo staan in de Europese Verordening 2092/91 beschreven. Op het etiket van wijn mag dit logo (nog) niet worden gebruikt.

Marktgegevens
In het verleden was de kwaliteit van de biologische wijn een belemmering voor de omzetgroei. De vinificatie van biologische wijn is de laatste jaren echter sterk verbeterd.

De interesse van de consument in biologische producten neemt toe en het marktaandeel van de biologische producten neemt sterk toe. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nemen de verkopen van biologische producten ook in de supermarkt enorm toe. Het CBL verwacht dat de supermarkten hun assortiment biologische producten steeds verder uitbreiden. Ook bij het Wijninformatiecentrum is de toenemende interesse in biologische wijn waar te nemen. Wekelijks beantwoorden de medewerkers allerhande vragen over biologische wijn. In Nederland zijn er volop biologische wijnen te koop.

Vanuit de volgende landen wordt biologische wijn naar Nederland geïmporteerd: België, Chili, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Desondanks blijft de markt voor biologische wijn klein. Het Productschap Wijn schat de markt voor biologische wijn minder dan 1% van de totale wijnmarkt. De gemiddelde prijs van een fles biologische wijn is hoger dan de gemiddelde prijs van een fles wijn.

Bron: Productschap Wijn / Wijninformatiecentrum- SKAL Nederland -
- Biologische wijnen van Biotiek in BelgiŽ -
- Advinum-bio biologische wijnen -