small textbig text

Alcohol en de wet

Legitimeren:

Sinds 1 november 2000 is de nieuwe Drank en Horecawet van kracht. Daarin zijn nogal wat bepalingen veranderd en aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Wie alcohol verkoopt is verplicht jongeren te vragen aan te tonen dat zij 16 jaar (voor zwak-alcoholhoudende drank) of 18 jaar (voor sterke drank) zijn. Aan wie dat niet kan of wil mag niets worden verkocht. Jongeren kunnen laten zien hoe oud zij zijn met een paspoort, een rijbewijs, een OV jaarkaart of een bromfietscertificaat. Dit geldt ook overal waar drank wordt verkocht zoals in supermarkten , in cafetaria's en snackbars, bij de slijter, in het café, in de kantine van de sportclub, in club- en buurthuizen, op popfestivals en in de discotheek. ( Iedereen beneden de gestelde leeftijd kan en mag geen alcoholhoudende drank in de bedoelde categorie kopen ). Voor alle duidelijkheid: jongeren benden de 16 jaar mogen thuis wel alcohol drinken. Daar gelden de wettelijke regels niet. De wetgever vindt dat ouders en hun kinderen het beste zelf kunnen bepalen hoe zij thuis met alcohol omgaan

Wie wat waar en hoe:

Alcohol om mee naar huis te nemen mag niet meer worden verkocht in tankstations en winkeltjes bij restaurants langs de auto(snel)weg. Ook mag geen alcohol meer worden verkocht in niet-levensmiddelenwinkels. Bij het laatste moet je denken aan muziekwinkels, bouwmarkten, en kledingwinkels. In horecabedrijven mag al vanouds geen drank verkocht worden om mee te nemen.

Clubs en verenigingen (sportverenigingen, studentenverenigingen, buurthuizen, e.a.) die alcohol schenken moeten twee leidinggevenden hebben met het diploma Sociale Hygiëne. Vrijwilligers achter de bar moeten een cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. Het bestuur van een vereniging moet bovendien een bestuursreglement (huisregels) opstellen over het schenken van alcohol.

Behalve mensen die zichtbaar te veel hebben gedronken, mogen voortaan ook mensen onder invloed van drugs geen gelegenheid meer in waar drank wordt verkocht.

Wat is een alcoholhoudende drank:

Een drank is een alcoholhoudende drank als er meer dan 0.5% alcohol in zit. In de Drank- en Horecawet wordt onderscheid gemaakt tussen zwak-alcoholhoudende drank en sterke drank. Zwak alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15%. Alle gedistilleerde dranken die 15% alcohol of meer bevatten behoren tot de categorie sterke drank. Er zijn mixdranken die meer dan 15% alcohol bevatten en daarom ook sterke drank zijn.

Een totaalverbod voor tankstations:

Jaarlijks sterven er meer dan 200 mensen door alcohol in het verkeer en raken er 3000 ernstig gewond. Jongeren tot 25 jaar behoren vaak tot de slachtoffers. Een belangrijk doel van de overheid is om het rijden onder invloed van alcohol te beperken. De nieuwe Drank- en Horecawet levert ook een bijdrage aan het tegengaan van dit probleem: vanaf 1 november 2000 kan je in geen enkel tankstation nog alcohol kopen, ook niet in winkels of shops in of bij een tankstation. Ook de verkoop van alcohol in winkeltjes in restaurants langs de auto(snel)weg is niet langer toegestaan.

Belangrijke gegevens en adressen:

 

Alcohol misbruik:

Natuurlijk is een halve liter pure alcohol giftig en zijn teveel glazen bier of wijn funest als het er op aan komt. We moeten natuurlijk niet alles meteen tot het uiterste drijven. Zoals voor alle dingen die in het leven gelden is ook bij alcoholgebruik de stelregel: Geniet volop maar drink wel met mate. Een goed glas wijn en als het gezellig is een paar, kan zeker voor de gezondheid geen kwaad. Dat is in vele onderzoeken door professoren bewezen. Het moment van het genieten geeft veelal een ontspannen gevoel en dat is alleen maar goed voor een mens in onze gespannen en over de toeren gejaagde maatschappij. Blijf echter altijd verstandig en neem je verantwoordelijkheid voor jezelf maar nog belangrijker neem de verantwoordelijkheid voor die ander. Verkeer en alcohol is een zéér slechte combinatie. Bezinnen hoort vóór het beginnen………………

De Fransen maken het in mijn ogen helemaal te gek. Daar is momenteel een wijnhuis overgegaan tot het produceren van een kleintje wijn (Vin de Pays d'Oc) met als naam 'permis de conduire' dat niets meer of minder betekend dan rijbewijs. De gedachte hierachter is, dat de inhoud precies genoeg is voor twee personen welke na nuttiging nog achter het stuur plaats mogen nemen. Het merk is zelfs gedeponeerd. Typisch Frans toch?.....naar home page