small textbig text

gilden

Gildenpenning van het kuipersgildegilden: Ambachtelijke beroepsorganisaties in de West-Europese steden die in de Middeleeuwen een belangrijke sociaal-economische functie vervulden. De gilden ontstonden met de opleving van de handel in de 11e eeuw. Zij ontwikkelden zich tot zelfstandige organisaties ter bescherming van de economische belangen van de leden, vooral in de meest verstedelijkte gebieden: Noord-Italië, de Nederlanden, het Rijnland en Noord-Frankrijk. De kooplieden vormden de eerste gilden, eind 11e eeuw gevolgd door de ambachtslieden. Naarmate de gilden sterker werden (m.n. de gilden van de exportindustrie), gingen ze meer invloed op het stadsbestuur uitoefenen. Vanaf de 15e eeuw verloren de gilden hun politieke macht echter geleidelijk. Ze werden weer economische belangenorganisaties die ook sociale en culturele functies uitoefenden. Aan het einde van de 18e eeuw werden de gilden o.i.v. de Industriële Revolutie en de Franse Revolutie afgeschaft, omdat ze niet langer pasten in de liberale opvattingen van vrijheid van onderneming en arbeid, en in de industriële productiewijze.

Gildendwang

Gildendwang: Het door de overheid erkende monopolie van een gilde over de uitoefening van een bepaald ambacht in een stad. Middels de gildendwang konden de gilden tot in detail de productie binnen hun ambacht regelen, een macht die zij gebruikten om concurrentie binnen de stad en tussen steden onderling tegen te gaan.

Jurade

Jurade: Klassementen dat al sinds 1647 in de Bordeaux wordt gebruikt. Al bijna net zo lang als er wijn wordt verhandeld, hebben wijnboeren en wijnkopers getracht een min of meer vaste koppeling te maken tussen prijs en kwaliteit.

Om enige orde in een dreigende prijzen chaos te scheppen geeft de Jurade, het oudste wijngilde van Bordeaux en opgericht in 1199, in het jaar 1647 een officieel klassement uit, dat ook te boek staat als 'Classement-1'. De prijzen zijn in ponden als gevolg van de band met Engeland die de Bordeaux eeuwenlang had. Eens per jaar is er een bijeenkomst in de grotkerk …glise Monolithe waar tijdens een plechtige ceance van de wijnbroederschap de zaligheid van wijn wordt genoten.

Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Parijs is er door Napoleon III een definitief klassement gepubliceerd voor de wijnen van de Médoc. En de witte, zoete wijnen uit Sauternes en Barsac.

Tot vandaag de dag is dit klassement uit 1855 voor de Médoc wettelijk van kracht. Slechts eenmaal, in 1973 werd er een verandering aangebracht in dit klassement, toen Mouton Rothschild na meer dan tien jaar procederen eindelijk wist te promoveren van deuxième grand cru tot premier grand cru classé du Médoc.

Nederlandse en Belgische Wijngilden

Wijngaardeniersgilde Nederland:
Het Gilde, opgericht in 1992, heeft een eigen vakblad 'De Wijngaard' waarin alles over het maken van wijn en druiventeelt de revue passeert. Er is ook een eigen web site - Het Wijngaardeniersgilde -

Brabantse wijnbouwers gilde:
Het Gilde, opgericht in 2006, onderhoud intensief contact met meerdere wijnbouwersorganisaties en ervaren binnen- en buitenlandse wijnbouwers met als doel de kwaliteit van de wijnbouw in Noord-Brabant steeds te verbeteren. Er is ook een eigen web site - Brabantse wijnbouwers gilde-

Wijngilde Braamstruik:
Het Gilde, opgericht in 1995, maakt behalve vruchtenwijn ook wijn van druiven. Er is ook een eigen web site - Wijngilde braamstruik -

Nederlands Wijngilde (NWG):
Het Gilde, opgericht in 1982, is met meer dan 300 leden de grootste niet commerciŽle vereniging van liefhebbers met een neus voor wijn in Nederland. Er is ook een eigen web site - Nederladns wijngilde NWG -

Amateur wijnmakersgilde:
Het Gilde, opgericht in 1983, organiseert regelmatig evenementen zoals het jaarfeest, excursies, promotieactiviteiten en een seizoensafsluiting met barbecue.. Er is ook een eigen web site - Amateur wijnmakersgilde -

Liemers Wijngilde:
Het Gilde, opgericht in 1980, heeft 60 leden en is daarmee ťťn van de grootste amateur wijnmakersgilden in Nederland.. Er is ook een eigen web site - Liemers wijngilde -

VZW Belgische Wijnbouwers:
De sectorvereniging overkoepelt meer dan 40 professionele en semi-professionele wijnbouwers die op Belgisch grondgebied aktief zijn. We willen de ontluikende Belgische wijnbouwsector professionaliseren door opleidingen, commerciŽle samenwerking, belangenbehartiging en permanente contacten met alle verschillende overheden. - VZW Belgische Wijnbouwers -