small textbig text

Coulure (Fr) Verrieselung (D)

Coulure / verrieselung: is de Franse en Duitse term (verrieselen NL) voor een verschijnsel dat zich tijdens of net voor de bloei van de druif voordoet, als door bijvoorbeeld zware regenval stuifmeel van de bloesem afspoelt of de temperatuur daalt tot rond de 6 7 C. Er wordt dan minder bloesem bevrucht dan tijdens droge weersomstandigheden waardoor er minder vruchten tot ontwikkeling zullen komen. Lage temperaturen zorgen er tevens voor dat de bloesem nog voor het openen uitdroogt en afvalt. Dit kan soms wel tot 50% van de oogst kosten. De plant zal alle kracht op de geringe trossen concentreren waardoor er weliswaar minder opbrengst is maar wel met een hoge kwaliteit. Het is bekend dat juist de jaren met veel coulure ook de betere wijn jaren waren. Een nadelige bijkomstigheid is wel dat het door de beperkte opbrengst ook juist de dure jaren zijn.