small textbig text

- alcohol % meten -

Hydrometer:

alcoholmeter of densimeterDe hydrometer of densimeter is een glazen buisje met maataanduiding dat in een maatglas met wijn of most kan drijven en daarbij een waarde aangeeft. Als je met de hydrometer (Oechsle weger, Densimeter, Areometer) vanaf het begin nauwkeurige metingen hebt verricht, dan kan je zonder verder meetinstrument bepalen hoeveel suiker omgezet is in alcohol en dus zo het alcoholgehalte bepalen van je wijn.

Met de hydrometer kan je tevens doormiddel van dubbele dichtheidsmeting het alcoholgehalte vaststellen. Je meet dan eerst de wijn met alcohol en laat daarna de alcohol verdampen door de wijn te verwarmen, waarna je een tweede meting doet. De som van beide metingen geeft een waarde, welke je in een tabel kunt omzetten naar het juiste alcohol percentage.

Vinometer:

Heb je geen hydrometer, of wil je een berekeningen of een bestaande wijn controleren, dan kan je gebruikmaken van een vinometer. Dit is een eenvoudig en goedkoop instrument (€ 5,-) om het alcoholgehalte (in volumeprocenten) van de betreffende wijn te bepalen. Het heeft één beperking: het werkt slechts betrouwbaar met droge wijnen.
Als je het alcohol gehalte van een zoete wijn wilt meten of wanneer je een hoog alcohol percentage verwacht, dan is het beter om de wijn te verdunnen met exact dezelfde hoeveelheid water (bijvoorbeeld: 10ml wijn en 10ml water). Het resultaat dat de vinometer dan aangeeft moet je achteraf weer vermenigvuldigen met twee. Als de vinometer dus 5% alcohol aangeeft in de verdunning, dan heeft de echte wijn 10% alcohol.

De vinometer werkt volgens het capillaire principe, het meet dus eigenlijk de viscositeit, die afhankelijk is van de water/alcohol verhouding (zo lang suiker de meting niet verstoort!). Het instrument is gemaakt van glas en bestaat uit een vultrechtertje met een capillair buisje. Op het buisje is een schaalverdeling aangebracht, die het alcoholgehalte aangeeft.

De werkwijze is als volgt:

vinometer

Om de vinometer te ijken kan je een aantal keren een bestaande (commerciële) wijn meten. Het verschil tussen het alcoholgehalte dat de vinometer aangeeft en het alcoholgehalte volgens het etiket op de fles kan je dan met je toekomstige metingen verrekenen. Ook kan je water als ijk middel toepassen, waarbij de waarde het getal 0 zou moeten aangeven. De gemeten afwijking moet je ook weer verrekenen met de gemeten waarde in de wijn. Omdat temperatuur een belangrijke rol speelt bij de meting van viscositeit, is het van belang om hier strikt mee om te gaan en bij elke meting dezelfde temperatuur na te streven.

Het eindresultaat van de meting geeft het volumepercentage aan . Je kan dit omzetten naar gram alcohol per liter door te vermenigvuldigen met 0,8.

Alcolyzer:

alcolyzer van Anton Paar. Meer info op: www.anton-paar.comEr zijn natuurlijk ook moderne professionele electronische meetinstrumenten om het alcoholgehalte vast te stellen. Een voorbeeld hiervan is de alcolyzer van Anton Paar. De Anton Paar Alcolyzer Wine is het meest uitgebreide systeem op dit gebied. Deze analyser bepaalt aan de hand van Near Infrared Spectroscopie het alcohol-gehalte van alle soorten wijn. Omdat op een selectieve bandbreedte wordt gemeten hebben andere bestandsdelen geen invloed en kan het alcohol-gehalte tot op 0,1% nauwkeurig worden bepaald en is destillatie niet nodig. Zo'n systeem kost ongeveer € 11000,- maar geeft dan ook snel erg veel informatie. Natuurlijk zijn er ook voordeligere apparaten beschikbaar. De Alcolyzer Wine staat in Nederland oa. bij Meron BCL Wijnlaboratorium in Almere en bij Wijnterminal Roders in Amsterdam.
  • Oechsle getal vaststellen
  • www.anton-paar.com
  • www.brouwmarkt.nl