small textbig text

- Nederlandse wijnordening -

In 2009 zijn de nieuwe Nederlandse wijnordening regels van kracht geworden.

Wijn is nu onderverdeeld in 4 groepen:

Wijn met een Beschermde Oorsprong Benaming (BOB)
Wijn met een Beschermd Gebied Aanduiding (BGA)
CEPAGE Wijn
Wijn

De traditioneel gebruikte namen, in Nederland zijn dat de namen van de 12 provincies (met de daarbij behorende gebruiksregels), kunnen geregistreerd worden voor verder gebruik (BGA), zo niet dan vervallen deze namen per eind 2011, het wordt voorgesteld om deze Nederlandse traditionele namen te behouden. Wanneer men een BOB of BGA wil aanvragen dient de te beschermen naam een nieuwe naam te zijn, die nog niet bestaat als traditioneel gebruikte naam, of BOB of BGA .

BOB: Beschermde Oorsprong Benaming.

BGA: Beschermde Gebieds Aanduiding

Cepage Wijn

Wijn

Verordening: www.hpa.nl/files/Verordening_HPA_wijn_2009_nw.pdf