small textbig text

SANCTIES: van boete tot psychiater

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wie toch onder invloed rijdt, kan rekenen op een proces verbaal. De politie vermeldt hierin de alcoholmeting in µg/l. Dit is de meeteenheid waarin de uitgeademde hoeveelheid alcohol wordt uitgedrukt: µg/l staat voor microgram alcohol per uitgeademde liter lucht. Daarnaast wordt er bij alcohol vaak gesproken over het promillage alcohol in het bloed. Hieronder staan twee tabellen. Hierin staan de tarieven en de sancties vermeld die opgelegd kunnen worden. Wanneer het promillage dat wordt aangetroffen hoger is dan het hoogste promillage dat vermeld is in de tabel, dan gelden andere straffen, zoals bijvoorbeeld taakstraf of gevangenisstraf. Ook verandert de situatie wanneer er sprake is van roekeloos rijgedrag of wanneer er sprake is van een verkeersongeval.

Voor beginnend bestuurders is er per 1 januari 2006 een verscherping ingesteld. Onder beginnend bestuurders worden automobilisten verstaan die vanaf 30 maart 2002 hun rijbewijs gehaald hebben het nog gaan halen. Zij mogen al vanaf 0,2‰ (88 µg/l) alcholhol niet meer rijden. Voor meer ervaren bestuurders is die grens 0,54‰ (220 µg/l). Ook wordt eerder het ontzeggen van de rijbevoegdheid toegepast bij beginnende bestuurders. Daarom staan deze tarieven en sancties in een aparte kolom.

Als bij u een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,3 en 1,8 promille (bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille) moet u ook de verplichte EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) cursus volgen. Dit is een driedaagse cursus die u zelf moet betalen (per 1 april 2005 bedraagt dit € 771,83).

1. Tabel Motorvoertuigen

Promillage

Tarieven

Tarieven "Beginnend bestuurder"

0,22 - 0,53‰ (95 - 235 µg/l)

n.v.t.

€ 220,-

0,54 - 0,80‰ (235 - 350 µg/l)

€ 220,-

€ 220,-

0,81 - 1,00‰ (355 - 435 µg/l)

€ 300,-

€ 300,- + 6 mnd OBM vv

1,01 - 1,15‰ (440 - 500 µg/l)

€ 390,-

€ 390,- + 6 mnd OBM vv

1,16 - 1,30‰ (505 - 570 µg/l)

€ 480,-

€ 480,- + 6 mnd OBM vv

1,31 - 1,50‰ (575 - 650 µg/l)

€ 550,- + 6 mnd OBM vv

€ 550,- + 6 mnd OBM ov

1,51 - 1,65‰ (655 - 715 µg/l)

€ 650,- + 6 mnd OBM ov

€ 650,- + 6 mnd OBM ov

1,66 - 1,80‰ (720 - 785 µg/l)

€ 700,- + 7 mnd OBM ov

€ 700,- + 7 mnd OBM ov

1,81 - 2,00‰ (790 - 865 µg/l)

€ 800,- + 8 mnd OBM ov

€ 800,- + 8 mnd OBM ov

2,01 - 2,15‰ (870 - 945 µg/l)

€ 900,- + 9 mnd OBM ov

€ 900,- + 9 mnd OBM ov

2,16 - 2,35‰ (950 - 1020 µg/l)

€ 1.000,- + 10 mnd OBM ov

€ 1.000,- + 10 mnd OBM ov

Verklaring van de afkortingen:

  • OBM: Ontzegging rijbevoegdheid Motorrijtuigen
  • vv: Voorwaardelijke Veroordeling
  • ov: Onvoorwaardelijke Veroordeling


  • naar home page